aespa 에스파 'Black Mamba' MV

  Դիտումներ 64,789,970

SMTOWN

16 օր առաջ

aespa's debut single "Black Mamba" is Out!
🎧Listen and download on your favorite platform: smarturl.it/aespa_BlackMamba
🐍The Debut Stage am-posts.info/list/rtyat4Sb0XrKaag/video
Subscribe to aespa Official AM-posts Channel!
am-posts.info
aespa official
am-posts.info
aespa_official
aespa_Official
aespa.official
weibo.com/aespa
#aespa #æspa #BlackMamba #블랙맘바 #에스파
aespa 에스파 'Black Mamba' MV ℗ SM Entertainment

Մեկնաբանություններ
Joyis myjoy
Joyis myjoy 1 վայրկյան առաջ
Karina
Joyis myjoy
Joyis myjoy 5 վայրկյան առաջ
I love it
Joyis myjoy
Joyis myjoy 13 վայրկյան առաջ
This is so addicting
Alisa Gurung
Alisa Gurung 14 վայրկյան առաջ
Karina karina karina Karina Karina
Saroja Kshetrimayum
Saroja Kshetrimayum 19 վայրկյան առաջ
All the members of aespa are talented
MYSoneLuv
MYSoneLuv 47 վայրկյան առաջ
Go go Mys Go go aespa
stkzva ssdrvna
stkzva ssdrvna Րոպե առաջ
Your voice socks
Diem Thuy
Diem Thuy 2 րոպե առաջ
Aespa is the best
Sunrise Potato
Sunrise Potato 2 րոպե առաջ
AY AY AY AY AY AY AY AY AY AY AY AY AY
Kuli Bandel
Kuli Bandel 2 րոպե առաջ
am-posts.info/list/rNzZ03mbuaXWhWk/video The best
Yuri Han
Yuri Han 2 րոպե առաջ
SM water is real.
홀랑
홀랑 6 րոպե առաջ
K/DA 지하철씬과 그래픽도 넣고 싶고 약간 블랙핑크 느낌도 났으면 좋겠고 쫌쫌따리 홀리한 느낌을 위해 뭔지 모르겠는 외국말이랑 윤주언니도 등장 함 시켰는데 흠...그치만 먼가 우리만의 세계관이 있었으면 좋겠으니까 귀여운 하트랑 빤짝이는 아트들 넣어서 핸드폰 광고도 싸아악 한큐에 한 다음에 마미손댄서언니들과 함께 분신을 찾으러 광야를 헤메다가 결국 그 광야에서 nct랑 백마를 타고 오는 초인 만날거같음
Iuhf May
Iuhf May 6 րոպե առաջ
What if that person at the end going out in that "liquid" is the black mamba??? Or I'm just thinking about stuffs lmao
Jessylrk 1
Jessylrk 1 9 րոպե առաջ
64m to 70m we have got this mys.
Selen Aksoy
Selen Aksoy 10 րոպե առաջ
SM visuals no jokes!
Alfeina Aroum
Alfeina Aroum 11 րոպե առաջ
merinding woyyy
yaya yaya
yaya yaya 11 րոպե առաջ
100M 1 bulan bisa ga ya?? Yokla str3aming guyss
joice balisi
joice balisi 13 րոպե առաջ
If you're part of 64M... I love you
svc journals
svc journals 14 րոպե առաջ
omg Boa and Kai in Aespa's M/V
giselle moon
giselle moon 14 րոպե առաջ
65M kajja kajja
ارمي وبفتخر
ارمي وبفتخر 14 րոպե առաջ
No one: Literlly on one: Everyone:comment ths and gest nothing of liks👍🏻
ارمي وبفتخر
ارمي وبفتخر 14 րոպե առաջ
No one: Literlly on one: Everyone:comment ths and gest nothing of liks👍🏻
bangtan galaxy
bangtan galaxy 13 րոպե առաջ
You don't deserve to be army reported🤚
ارمي وبفتخر
ارمي وبفتخر 14 րոպե առաջ
No one: Literlly on one: Everyone:comment ths and gest nothing of liks👍🏻
Donuttt
Donuttt 14 րոպե առաջ
STOP COPYING OTHERS WORK FFS!!!! ARTIST WORK HARD FOR THEIR WORK AND SNATCHING THEIR WORK WITHOUT CONSENT, CREDIT AND PROFIT IS VERY VERY WRONG!
Vince Marc Padao
Vince Marc Padao 2 րոպե առաջ
STOP LOOKING FOR ACCOUNTABILITY AT THE WRONG PEOPLE!!!
Im jeydee26
Im jeydee26 5 րոպե առաջ
Lol are u lost? Hahaha SMEnt is the first who did this kind of concept and other groups copied it!. watch SNSD BLADE AND SOUL!
Iuhf May
Iuhf May 7 րոպե առաջ
Why tf are you blaming the girls?? It's not their fault and the girls didn't plan for their debut and the designs for this mv. Blame their company because they are the one handling them lmao
ارمي وبفتخر
ارمي وبفتخر 15 րոպե առաջ
No one: Literlly on one: Everyone:comment ths and gest nothing of liks👍🏻
ارمي وبفتخر
ارمي وبفتخر 15 րոպե առաջ
No one: Literlly on one: Everyone:comment ths and gest nothing of liks👍🏻
Eli Na
Eli Na 15 րոպե առաջ
H - Having A - Anger T - Towards E - Everyone R - Reaching S - Success Spread love, not hate
ارمي وبفتخر
ارمي وبفتخر 15 րոպե առաջ
No one: Literlly on one: Everyone:comment ths and gest nothing of liks👍🏻
ارمي وبفتخر
ارمي وبفتخر 16 րոպե առաջ
No one: Literlly on one: Everyone:comment ths and gest nothing of liks👍🏻
ارمي وبفتخر
ارمي وبفتخر 16 րոպե առաջ
No one: Literlly on one: Everyone:comment ths and gest nothing of liks👍🏻
ارمي وبفتخر
ارمي وبفتخر 16 րոպե առաջ
No one: Literlly on one: Everyone:comment ths and gest nothing of liks👍🏻
ارمي وبفتخر
ارمي وبفتخر 16 րոպե առաջ
No one: Literlly on one: Everyone:comment ths and gest nothing of liks👍🏻
Im jeydee26
Im jeydee26 16 րոպե առաջ
We should have mass str34ming :)
Koyupude
Koyupude 16 րոպե առաջ
Fighting
ارمي وبفتخر
ارمي وبفتخر 17 րոպե առաջ
No one: Literlly on one: Everyone:comment ths and gest nothing of liks👍🏻
ليسا العشق
ليسا العشق 19 րոպե առաջ
Woooooooooooooooooooooo
Kinda ̇ᴗ ̇
Kinda ̇ᴗ ̇ 19 րոպե առաջ
771
Yolo Winter
Yolo Winter 21 րոպե առաջ
GUYS 65 M C'MON LET'S DO IT TOGETHER
rano rano kim
rano rano kim 23 րոպե առաջ
Gass lagii gaessss
rano rano kim
rano rano kim 10 վայրկյան առաջ
@Mhwylm udin dang
Mhwylm
Mhwylm 9 րոպե առաջ
Di like dong videonya
giselle moon
giselle moon 17 րոպե առաջ
Kencengiiin
Luna Lovegood
Luna Lovegood 23 րոպե առաջ
Is that Nagini from Harry Potter?
Alan Purnomo
Alan Purnomo 24 րոպե առաջ
Karina😍 Ning Ning😘 Winter😻 Giselle💖
binnie rubyjane
binnie rubyjane 24 րոպե առաջ
I really understand why sm choose karina as a center
MY_ Ningning
MY_ Ningning 25 րոպե առաջ
64,767,984!
Kamii
Kamii 27 րոպե առաջ
AESPA FIGHTING
Kamii
Kamii 27 րոպե առաջ
Haters, thank u for watching
Avatar Experience
Avatar Experience 31 րոպե առաջ
Go go 65M
Xuè Yǔ Tàn Huā Crimson Rain Sought Flower
Xuè Yǔ Tàn Huā Crimson Rain Sought Flower 32 րոպե առաջ
Aespa is evo- evolution.
MY_ Ningning
MY_ Ningning 33 րոպե առաջ
Anyone streaming?!!?
giselle moon
giselle moon 16 րոպե առաջ
Here
TaesInnerChild
TaesInnerChild 19 րոպե առաջ
Yess
Nathan James
Nathan James 33 րոպե առաջ
Why does AM-posts says 59M views only when it is almost 65??? Weird
dxxder
dxxder 28 րոպե առաջ
its normal
Sepianii
Sepianii 39 րոպե առաջ
KARINA WINTER GISELLE NINGNING AESPA I LOVE YOUUU!!
FASS tv
FASS tv 40 րոպե առաջ
Watch my video KOBE BRYANT black mamba - Aespa am-posts.info/list/2sSs13O-0YjbrWE/video
Mustafa Hayta
Mustafa Hayta 41 րոպե առաջ
The woman at the end of the music video is not BOA, as in better, I think she is very similar.
giselle moon
giselle moon 16 րոպե առաջ
She is BoA
Avatar experience
Avatar experience 23 րոպե առաջ
It's BoA lol, try watch BoA recent MV
Winter Gaming
Winter Gaming 41 րոպե առաջ
Str34m guys please!!
Marco Colombo
Marco Colombo 42 րոպե առաջ
The video is better than the song. But both together is amazing.
MISS WHODa
MISS WHODa 43 րոպե առաջ
Keep screamingggggggg
Mika Kobayashi
Mika Kobayashi 45 րոպե առաջ
DON'T MIND THE ANTIS LET THEM BARK. THEY'RE HELPING US TO INCREASE OUR VIEWS AND COMMENTS JUST STREAM FIGHTING!!!!!
Sude Çam
Sude Çam 47 րոպե առաջ
The best debut song ever...
anns ds
anns ds 47 րոպե առաջ
MY fighting!!♡
Þm Ğœqāč
Þm Ğœqāč 48 րոպե առաջ
😨😱😧😤🤬☠😈🤖😈🤬🤡😞😡🤬😡😠😺😠💩🤬💩😠💩😞💩😞😤😓😞😱😧🥺😧😱😞😭😰😱😓😧🥺😞😱😓😭😞😱😞😱😞😤🤬🥱😓🥱😤😞😠😡💩🤬😈☠☠🤬☠🤬😠💩🤬💩😈😤🤬😤🤬😤😠😤😞😤🤬😤😩🥱😓😭😞🥱😞🥱🤬😤😤🤬😡😞😡🤬😡🤬👺💩👹😺👺😺👻😾👺💩👺💩👺🤖😈🤖👻🤖👺💩😠💩🤬💩🤬💩😞😤😣😤🤬💩👻🤖🤖👺💩🤬💩🤬😤🤬😺🤬💩☠👻🤬☠💩🤡👺😸👹👺😸👺😺👺💩🤬💩🤬💩🤬🤬💩😈💩🤬😤😞😤😠😤🤬💩🤬💩👺💩🤬💩😠😤😠💩🤬😤
Þm Ğœqāč
Þm Ğœqāč 48 րոպե առաջ
Spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spma
MISS WHODa
MISS WHODa 42 րոպե առաջ
Gomawo yo
Þm Ğœqāč
Þm Ğœqāč 49 րոպե առաջ
🍆🍐🍆🥔🍆🍆🍆🌽🍆🌽🍆🌽🥑🥔🌽🥔🌽🍆🌽🥔🥕🥔🌽🍆🌽🍆🐷🐷🐖🐖🐷🐗🐷🐗🐖🐗🐷🐗🐷🐖🐗🐄🐃🐄🐃🐃🐄🐃🐃🐮🐮🐂🐂🐮🐂🐮🐂🦏🦏🦏🦏
PVM 09
PVM 09 17 րոպե առաջ
@Þm Ğœqāč not angry just saying the truth :)
Þm Ğœqāč
Þm Ğœqāč 27 րոպե առաջ
Are you angry, are you trying to relax yourself my love
PVM 09
PVM 09 29 րոպե առաջ
Ha jokes on u emojis don't freeze views XD Thanks for streaming along with us
dxxder
dxxder 51 րոպե առաջ
winter
chilled.winterbear
chilled.winterbear 51 րոպե առաջ
As sorry but it a bit, it needs 🧂
Melia Barzani
Melia Barzani 52 րոպե առաջ
I love this song but aespa will not be like blackpink (no hate)
Melia Barzani
Melia Barzani 8 րոպե առաջ
@PVM 09 ikkk but people are saying they will be greator
PVM 09
PVM 09 28 րոպե առաջ
@Melia Barzani geez it's not abt who is greater or not it's abt enjoying music They're both amazing I'm a BLINK and MY btw
Melia Barzani
Melia Barzani 31 րոպե առաջ
@Dephchannel IKKKKK BUT not greater than blackpink
MY_ Ningning
MY_ Ningning 35 րոպե առաջ
@Melia Barzani if u know then why saying like that tho
Dephchannel
Dephchannel 35 րոպե առաջ
Nope, aespa will be aespa, even greater in the future.
MY_ Ningning
MY_ Ningning 52 րոպե առաջ
Addicted!!~~
Mhwylm
Mhwylm 52 րոպե առաջ
Let's go my
I'm Mumu_star
I'm Mumu_star 52 րոպե առաջ
AESPA AND ENHYPEN ROTYS
MY_ Ningning
MY_ Ningning 53 րոպե առաջ
64,748,777+
Im jeydee26
Im jeydee26 54 րոպե առաջ
Fighting mys
Baby Monster
Baby Monster 55 րոպե առաջ
🍒🍎🍒🍎🍋🍅🍋
Baby Monster
Baby Monster 55 րոպե առաջ
🥢🧊🍶☕🍻🏺🧊🥂🍺🍻🥢🥃🥃🍸
Baby Monster
Baby Monster 55 րոպե առաջ
🍦🎂🍦🦐🥧🍬🥧🍭🥧🍮
Baby Monster
Baby Monster 55 րոպե առաջ
🍒🥭🍒🥭🍑🍅🍆🌶🥦
Baby Monster
Baby Monster 55 րոպե առաջ
🥭🥦🍒🥦🍆🍒🥒🍑🍏🥬🍐🍒🍞
Baby Monster
Baby Monster 55 րոպե առաջ
🥔🥭🥭🥔🍆🍅🌶🥦
Baby Monster
Baby Monster 55 րոպե առաջ
🥶😟🙊💅🏼👁👅🦝🐩🐪🍒🍓🥭
Baby Monster
Baby Monster 56 րոպե առաջ
🍇🍬🥑🍬❣🥺❣🥺☔🥺
Baby Monster
Baby Monster 56 րոպե առաջ
🌕🥑🌕🥑🌑🥥🌑🤔🍒🤔🍒🍒🤔☕
Baby Monster
Baby Monster 56 րոպե առաջ
🏩🍇🍬🍇🍬👈❣🌦🌒🌦👈🍬
Baby Monster
Baby Monster 56 րոպե առաջ
🌕🌑🥛🌘☕🥑
Baby Monster
Baby Monster 56 րոպե առաջ
🍬🍒🍑🍒🍑💙🥥🌓🌖🌓
Baby Monster
Baby Monster 56 րոպե առաջ
🤡👉👈🏩🍇🏩
Baby Monster
Baby Monster 56 րոպե առաջ
🤔🤡🍑🍬🥛🥑☕🥑🍒🥑❣
Baby Monster
Baby Monster 57 րոպե առաջ
Спам
Baby Monster
Baby Monster 57 րոպե առաջ
Spam
MISS WHODa
MISS WHODa 41 րոպե առաջ
Just wait for baby monster... Why hating these girls?
Sky
Sky 57 րոպե առաջ
sm we want aespa variety shows
anns ds
anns ds 55 րոպե առաջ
UP!!
Baby Monster
Baby Monster 57 րոպե առաջ
Spamming
anns ds
anns ds 57 րոպե առաջ
65 so close MYs:)) FIGHTING!♡
Anak Band Family
Anak Band Family 58 րոպե առաջ
Beauty..
Anak Band Family
Anak Band Family 57 րոպե առաջ
Amazing Christmas animation am-posts.info/list/vK250JrQl5iWbJQ/video
차지승
차지승 Ժամ առաջ
솔직히 이걸 표절했다고 해도 에스파 잘못은 아님 SM 잘못이지 근데 지젤이 진짜 술,담을 했으면 그걸 쉴드쳐줄게 아님
Nmemo Syne
Nmemo Syne Ժամ առաջ
Me to MNET : " Hate a Ma Ma Ma Mamba"
Nene Sandra
Nene Sandra Ժամ առաջ
싶어
Jane Jackson
Jane Jackson Ժամ առաջ
Lagu ni best siotttt
Nene Sandra
Nene Sandra Ժամ առաջ
만나고
Nene Sandra
Nene Sandra Ժամ առաջ
만나고
Nene Sandra
Nene Sandra Ժամ առաջ
너를
Nene Sandra
Nene Sandra Ժամ առաջ
Mamba
Nene Sandra
Nene Sandra Ժամ առաջ
Black
Nene Sandra
Nene Sandra Ժամ առաջ
Evolution
Nene Sandra
Nene Sandra Ժամ առաջ
Evo
Hello Salma
Hello Salma Ժամ առաջ
Evolution~~
NCT U 엔시티 유 'Make A Wish (Birthday Song)' MV
04:09
Red Velvet 레드벨벳 'Psycho' MV
03:36
SMTOWN
Դիտումներ 207մլն
Cartel de Santa - Vaya Vaya
3:28
elcarteldesantatv
Դիտումներ 3մլն
Rochy RD - TAMO LINDO | Video Oficial
3:14
Team WaWaWa Records
Դիտումներ 361հզր
aespa 에스파 'Black Mamba' The Debut Stage
04:47
aespa
Դիտումներ 9մլն
TWICE "I CAN'T STOP ME" M/V
03:41
JYP Entertainment
Դիտումներ 151մլն
[MV] STAYC (스테이씨) _ SO BAD
03:35
1theK (원더케이)
Դիտումներ 2.4մլն
BLACKPINK - ‘Lovesick Girls’ M/V
03:22
BLACKPINK
Դիտումներ 273մլն
BTS (방탄소년단) 'Dynamite' Official MV
03:44
Big Hit Labels
Դիտումներ 657մլն
BLACKPINK - ‘Pretty Savage’ 1011 SBS Inkigayo
03:28
BLACKPINK
Դիտումներ 80մլն
[MV] 마마무 (MAMAMOO) - AYA
03:40
MAMAMOO
Դիտումներ 28մլն
Cartel de Santa - Vaya Vaya
3:28
elcarteldesantatv
Դիտումներ 3մլն
Rochy RD - TAMO LINDO | Video Oficial
3:14
Team WaWaWa Records
Դիտումներ 361հզր
Lil Tjay - Move On (Official Video)
2:58
liltjayVEVO
Դիտումներ 4.3մլն
Juicy J - 1995 (Official Music Video) ft. Logic
2:52
TheJuicyJVEVO
Դիտումներ 796հզր
Kevin Roldan, JD Pantoja - Otra Noche
3:05
KevinRoldanVEVO
Դիտումներ 7մլն
Reloj
3:52
Rauw Alejandro - Topic
Դիտումներ 1.1մլն
Shawn Mendes, Justin Bieber - Monster
3:04
ShawnMendesVEVO
Դիտումներ 46մլն
Carrie Underwood & John Legend - Hallelujah (Official Music Video)
5:08
carrieunderwoodVEVO
Դիտումներ 2.5մլն